Усмено превођење

Interpreting in general is characterized by its immediacy: interpreters give a first and final rendering of a previously expressed message in real time and for immediate communicative use.

Franz Pöchhacker

I have been working for more than 15 years as simultaneous and consecutive interpreter. I have recenly added remote interpreting to my list of services.

Click here to download my CV from a new tab.

Since 2019 I am an accredited Conference Interpreting Agent (AIC) to the EU Institutions working with English, Portuguese, Croatian, Serbian, Montenegrin, Galician and Bosnian into Spanish.

Since 2003 I am a court interpreter for Galician and English appointed by the Galician Government – Xunta de Galicia.

Language combination

15609039_805288079611161_124668296_o

A“ languages: Galician, Spanish

C“ languages: English, Bosnian / Croatian / Serbian, Portuguese, German, Slovene

Return („B“ languages): I offer basic return to all my „C“ languages. Depending on several factors, I might work with some of my „C“ languages as „B“ languages (i.e. interpreting from Spanish or Galician into some of these languages).
Contact me for further details.

Искуство

У својству слободног преводиоца, имам искуства са најразличитијим клијентима, мјестима и догађајима, као и са широком лепезом тема. Осим тога, био сам запослен у Међународној комисији за нестале особе (ICMP), пружајући услуге усменог превођења на дипломатским састанцима, стручним обукама, међународним конференцијама и међувладиним скуповима.
Без обзира на клијента или тему разговора, загарантоване су повјерљивост и неутралност, као темељне вриједности мојих професионалних етичких начела.
Користим SDL MultiTerm за припрему потребних појмовника и стручног вокабулара.

српски