Добро дошли!

Benvidos – Bienvenidos – Willkommen – Welcome – Dobro došli – Bem-vindos

Моје име је Хаиро Дорадо Кадиља и слободни сам преводилац, тумач и стручњак за локаликализазију. Више од 15 година пружам услуге писаног и усменог превођења и локализајие са босанског, хрватског, енглеског, њемачког, португалског, спрског и словеснког на галисијски и шпански језик.
Дипломирао сам на студијама писаног и усменог превођења на Универзитету у Вигу, те сам магистрирао превођење и парапревођење на истом Универзитету.
Уз то, члан сам више професионалних удружења, као што су AGPTI, ASETRAD и BDÜ.

Радно искуство

Поред фриланцинга, радио сам и за Међународну комисију за нестале особе (ICMP), са седиштем у Сарајеву, као тумач и преводилац, те као координатор латиноамеричких пројеката. Такође сам радио као водитељ услуга за једну међународну преводилачку компанију, при чему сам стекао добар увид у преводилачку индустрију, а радио сам и као уредник садржаја за један важан стартап. Моје радно искуство обухвата и хонорарне послове наставника на Универзитету у Београду и на Фреие Университет у Берлину, а написао сам и неколико стручних радова.

Услуге писаног превођења

Више од 15 година радим као преводилац, и то преводећи на шпански или галицијски све врсте докумената написаних на босанском, хрватском, енглеском, њемачком, португалском, српском и словенском језику, као и са галицијског на шпански.
Такође сам судски тумач за енглески и галицијски језик.
Што се тиче компјутерски потпомогнутог превођења (CAT tools), поседујем најновије верзије SDL 2019, SDL MultiTerm Extract и MemoQ, а уз то сам искусам корисник Memsource и Wordbee.

Услулге усменог превођења

Пружам услуге усменог превођења на шпански и галицијски језик са босанског, хрватског, енглеског, њемачког, португалског, српског и словенског језика, као и са галицијског на шпански.
Од 2019. године, ја сам агент за конференцијско превођење (AIC) у институцијама ЕУ, и то са енглеског, португалског, хрватског, спрског, црногорског, галицијског и босанског на шпански језик.
Од 2003. године, ја сам судски тумач за галицијски и енглески језик.


Задатак преводилаца је да текст написан на једном језику преведу на други, стављајући тако на располагање материјал који би иначе био недоступан.

Сусан Баснет

Књижевно превођење

Ја сам искусан преводилац књижевности на галицијски језик са хрватског, њемачког, мађарског и српског језика. Ово је хронолошки попис мојих превода објављених до данас.

српски