Dobrodošli!

Benvidos – Bienvenidos – Willkommen – Welcome – Добро дошли – Bem-vindos

Moje ime je Jairo Dorado Cadilla i slobodni sam prevodilac, tumač i stručnjak za lokalizaciju. Više od 15 godina pružam usluge pisanog i usmenog prevođenja i lokalizacije s bosanskog, hrvatskog, engleskog, njemačkog, portugalskog, srpskog i slovenskog na galicijski i španjolski jezik.
Diplomirao sam na studijskom programu pisanog i usmenog prevođenja na Sveučilištu u Vigu, te sam magistrirao prevođenje i paraprevođenje na istom Sveučilištu.
Osim toga, član sam više profesionalnih udruženja, kao što su AGPTI, ASETRAD and BDÜ.

Radno iskustvo

Osim freelancinga, radio sam i za Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP), sa sjedištem u Sarajevu, kao tumač i prevodilac, te kao koordinator latinoameričkih projekata. Također sam radio kao voditelj usluga za jednu međunarodnu prevodilačku kompaniju, pri čemu sam stekao dobar uvid u prevodilačku industriju, a radio sam i kao urednik sadržaja za jedan važan startup. Moje radno iskustvo obuhvaća i honorarne poslove nastavnika na Sveučilištu u Beogradu i na Freie Universität u Berlinu, a napisao sam i nekoliko stručnih radova.

Usluge pisanog prevođenja

Više od 15 godina radim kao prevodilac, i to prevodeći na španski ili galicijski sve vrste dokumenata napisanih na bosanskom, hrvatskom, engleskom, njemačkom, portugalskom, srpskom i slovenskom jeziku, kao i sa galicijskog na španjolski.
Također sam sudski tumač za engleski i galicijski jezik.
Što se tiče računalno potpomognutog prevođenja (CAT), posjedujem najnovije verzije programa SDL 2019, SDL MultiTerm Extract i MemoQ, a uz to sam iskusan korisnik Memsourcea i Wordbeea.

Usluge usmenog prevođenja

Pružam usluge usmenog prevođenja na španjolski i galicijski jezik s bosanskog, hrvatskog, engleskog, njemačkog, portugalskog, srpskog i slovenskog jezika, kao i s galicijskog na španski.
Od 2019. godine, agent sam za konferencijsko tumačenje (AIC) u institucijama EU, i to sa engleskog, portugalskog, hrvatskog, sprskog, crnogorskog, galicijskog i bosanskog na španjolski jezik.
Od 2003. godine, sudski tumač sam za galicijski i engleski jezik.

Zadatak prevodilaca je da tekst napisan na jednom jeziku prevedu na drugi, stavljajući tako na raspolaganje materijal koji bi inače bio nedostupan.
Susan Bassnett

 

Književno prevođenje

Iskusan sam prevodilac književnih djela na galicijski jezik s hrvatskog, njemačkog, mađarskog i srpskog jezika.
Ovo je kronološki popis mojih prijevoda objavljenih do danas.

 

Hrvatski