Welcome!

Benvidos – Bienvenidos – Willkommen – Dobro došli – Добро дошли – Bem-vindos

My name is Jairo Dorado Cadilla and I am a freelance translator, interpreter and localization professional. For more than 15 years I have been providing translation, interpretation and localization services from Bosnian, Croatian, English, German, Portuguese, Serbian and Slovene into Galician and Spanish.
I hold a licenciatura in Translation and Interpretation studies and a DEA in Translation and Paratranslation, both from the University of Vigo.
I am also a member of several professional associations such as AGPTI, ASETRAD and BDÜ.

Radno iskustvo

Osim freelancinga, radio sam i za Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP), sa sjedištem u Sarajevu, kao tumač i prevodilac, te kao koordinator latinoameričkih projekata. Također sam radio kao voditelj usluga za jednu međunarodnu prevodilačku kompaniju, pri čemu sam stekao dobar uvid u prevodilačku industriju, a radio sam i kao urednik sadržaja za jedan važan startup. Moje radno iskustvo obuhvaća i honorarne poslove nastavnika na Sveučilištu u Beogradu i na Freie Universität u Berlinu, a napisao sam i nekoliko stručnih radova.

Usluge pisanog prevođenja

Više od 15 godina radim kao prevodilac, i to prevodeći na španski ili galicijski sve vrste dokumenata napisanih na bosanskom, hrvatskom, engleskom, njemačkom, portugalskom, srpskom i slovenskom jeziku, kao i sa galicijskog na španjolski.
Također sam sudski tumač za engleski i galicijski jezik.
Što se tiče računalno potpomognutog prevođenja (CAT), posjedujem najnovije verzije programa SDL 2019, SDL MultiTerm Extract i MemoQ, a uz to sam iskusan korisnik Memsourcea i Wordbeea.

Usluge usmenog prevođenja

Pružam usluge usmenog prevođenja na španjolski i galicijski jezik s bosanskog, hrvatskog, engleskog, njemačkog, portugalskog, srpskog i slovenskog jezika, kao i s galicijskog na španski.
Od 2019. godine, agent sam za konferencijsko tumačenje (AIC) u institucijama EU, i to sa engleskog, portugalskog, hrvatskog, sprskog, crnogorskog, galicijskog i bosanskog na španjolski jezik.
Od 2003. godine, sudski tumač sam za galicijski i engleski jezik.

Zadatak prevodilaca je da tekst napisan na jednom jeziku prevedu na drugi, stavljajući tako na raspolaganje materijal koji bi inače bio nedostupan.
Susan Bassnett

 

Književno prevođenje

Iskusan sam prevodilac književnih djela na galicijski jezik s hrvatskog, njemačkog, mađarskog i srpskog jezika.
Ovo je kronološki popis mojih prijevoda objavljenih do danas.

 

Hrvatski