Usmeno prevođenje

Usmeno prevođenje u pravilu karakteriše neposrednost: prevodioci isporučuju prvi i konačni prevod prethodno izražene poruke u realnom vremenu u svrhu neposredne komunikacije.

Franz Pöchhacker

Više od 15 godina radim kao konsekutivni i simultalni prevodilac. Sada nudim i uslugue udaljenog prevođenje (remote interpreting).

Kliknite ovdje kako biste preuzeli moj životopis (na engleskom) sa nove kartice.

Od 2019. godine, ja sam agent za konferencijsko prevođenje (AIC) u institucijama EU, i to sa engleskog, portugalskog, hrvatskog, sprskog, crnogorskog, galicijskog i bosanskog na španski jezik.

Od 2003. godine, ja sam sudski tumač za galicijski i engleski jezik, ovlašten od strane Galicijske vlade – Xunta de Galicia.

Kombinacija jezika

15609039_805288079611161_124668296_o

 

A” jezici: Galicijski, Španski

C” jezici: Engleski, bosanski / hrvatski / srpski, portugalski, njemački, slovenski

Povratni (“B” jezici): Nudim osnovni povrat na sve svoje “C” jezike. U ovisnosti od više faktora, mogu raditi sa nekim od mojih “C” jezika kao sa “B” jezicima (tj. tumačiti sa španskog ili galicijskog na neke od tih jezika).
Kontaktirajte me za više detalja.

Iskustvo

U svojstvu slobodnog prevodioca, imam iskustva sa najrazličitijim klijentima, mjestima i događajima, kao i sa širokom lepezom tema. Osim toga, bio sam zaposlen u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe (ICMP), pružajući usluge usmenog prevođenja na diplomatskim sastancima, stručnim obukama, međunarodnim konferencijama i međuvladinim skupovima.
Bez obzira na klijenta ili temu razgovora, zagarantovane su povjerljivost i neutralnost, kao temeljne vrijednosti mojih profesionalnih etičkih načela.
Koristim SDL MultiTerm za pripremu potrebnih pojmovnika i stručnog vokabulara.

Bosnian