Predstavljanje

Wulfila Translations je komercijalni naziv koji koristi Jairo Dorado Cadilla, slobodni prevodilac i tumač, sa sjedištem u Njemačkoj. Stekao sam titule bakalaureata i magistra u oblasti pisanog i usmenog prevođenja i paraprevođenja. Pružam usluge pisanog i usmenog prevođenja i lokalizacije pravnim i fizičkim licima. Pored toga, pružam savjete kad se radi o projektima prevođenja i lokalizacije ili kada se organizuje multijezički događaj, na kojem su potrebne usluge usmenog prevođenja. U određenim slučajevima, pružam svoje usluge bez naknade.

Rođen sam u Vigu, Španija, u porodici koja govori galicijski jezik. Od 2000. godine živio sam u nekoliko zemalja, kao što su Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, a od 2013. živim u Njemačkoj. Moji maternji jezici su galicijski i španski. Uz to, tečno govorim engleski, bosanski / hrvatski / srpski, portugalski i njemački, te dobro poznajem slovenski i mađarski jezik. Takođe imam umjereno poznavanje francuskog i italijanskog jezika, te osnovno znanje jevrejskog i litvanskog jezika.

Bosnian