Predstavljanje

Moje ime je Jairo Dorado Cadilla i slobodni sam prevodilac, tumač i stručnjak za lokalizaciju. Više od 15 godina pružam usluge pisanog prevođenja, usmenog prevođenja i lokalizacije sa bosanskog, hrvatskog, engleskog, njemačkog, portugalskog, srpskog i slovenskog na galicijski i španski jezik. Kliknite ovdje da biste preuzeli moj životopis (na engleskom) sa nove kartice.
Diplomirao sam na studijama pisanog i usmenog prevođenja na Univerzitetu u Vigu (2002. god.), te sam magistrirao prevođenje i paraprevođenje na istom Univerzitetu (2007. god.). Tema moje disertacije bila je ideologija u prevodima djela Ive Andrića.

Rođen sam u Vigu, Španija, u porodici koja govori galicijski jezik. Od 2000. godine živio sam u nekoliko zemalja, kao što su Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, a od 2013. živim u Njemačkoj. Moji maternji jezici su galicijski i španski. Uz to, tečno govorim engleski, bosanski / hrvatski / srpski, portugalski i njemački, te dobro poznajem slovenski i mađarski jezik. Takođe imam umjereno poznavanje francuskog i italijanskog jezika, te osnovno znanje jevrejskog i litvanskog jezika.

Bosnian