Lokalizacija

Lokalizacija je uzimanje proizvoda i njegovo jezičko i kulturološko prilagođavanje ciljnoj lokaciji na kojoj će se koristiti i prodavati.

LISA (Udruženje za standarde u lokalizacijskoj branši)

Lokalizacija

Lokalizacija je danas temeljna industrija, a prevođenje ima vrlo važnu ulogu u toj industriji. Ne možete uložiti ogroman trud u svoj softver, aplikaciju ili Internet stranicu, a da ih po završetku ne lokalizirajte ispravno. Dobar profesionalni prevod ključan je ako želite doprijeti do međunarodnih klijenata ili proširiti poslovanje izvan svoje matične zemlje i inicijalnog tržišta.

Iskustvo

Imam bogato iskustvo rada na projektima lokalizacije, prevodeći sve od sadržaja Internet stranica i video igara do softvera i aplikacija. o zahtijeva neke posebne vještine:

Izvrsno poznavanje kulture ciljnog lokaliteta (države ili regije)

Dobro razumijevanje ciljne publike i konteksta projekta (Internet stranica ili aplikacija)

Dodatna kompjuterska, terminološka i stručna znanja

Klijenti

Neki od mojih klijenata su renomirane kompanije sa izvanrednom zastupljenošću na Internetu, ali za mene je uvijek dodatni izazov raditi za mlade startup kompanije koje pokušavaju svoj proizvod učiniti globalnim uspjehom. Imam i ograničeno iskustvo u upravljanju timovima za lokalizaciju i u pružanju lingvističke podrške tokom procesa internacionalizacije aplikacija i softvera.

Placeholder Image
Bosnian