Dobro došli!

Benvidos – Bienvenidos – Willkommen – Welcome – Добро дошли – Bem-vindos

Moje ime je Jairo Dorado Cadilla i slobodni sam prevodilac, tumač i stručnjak za lokalizaciju. Više od 15 godina pružam usluge pisanog i usmenog prevođenja i lokalizacije sa bosanskog, hrvatskog, engleskog, njemačkog, portugalskog, srpskog i slovenskog na galicijski i španski jezik.
Diplomirao sam na studijama pisanog i usmenog prevođenja na Univerzitetu u Vigu, te sam magistrirao prevođenje i paraprevođenje na istom Univerzitetu.
Uz to, član sam više profesionalnih udruženja, kao što su AGPTI, ASETRAD i BDÜ.

Radno iskustvo

Pored freelancinga, radio sam i za Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP), sa sjedištem u Sarajevu, kao tumač i prevodilac, te kao koordinator latinoameričkih projekata. Takođe sam radio kao voditelj usluga za jednu međunarodnu prevodilačku kompaniju, pri čemu sam stekao dobar uvid u prevodilačku industriju, a radio sam i kao urednik sadržaja za jedan važan startup. Moje radno iskustvo obuhvata i honorarne poslove nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i na Freie Universität u Berlinu, a napisao sam i nekoliko stručnih radova.

Usluge pisanog prevođenja

Više od 15 godina radim kao prevodilac, i to prevodeći na španski ili galicijski sve vrste dokumenata napisanih na bosanskom, hrvatskom, engleskom, njemačkom, portugalskom, srpskom i slovenskom jeziku, kao i sa galicijskog na španski.
Takođe sam sudski tumač za engleski i galicijski jezik.
Što se tiče kompjuterski potpomognutog prevođenja (CAT), posjedujem najnovije verzije SDL 2019, SDL MultiTerm Extract i MemoQ, a uz to sam iskusan korisnik Memsource i Wordbee.

Usluge usmenog prevođenja

Pružam usluge usmenog prevođenja na španski i galicijski jezik sa bosanskog, hrvatskog, engleskog, njemačkog, portugalskog, srpskog i slovenskog jezika, kao i sa galicijskog na španski.
Od 2019. godine, ja sam agent za konferencijsko prevođenje (AIC) u institucijama EU, i to sa engleskog, portugalskog, hrvatskog, sprskog, crnogorskog, galicijskog i bosanskog na španski jezik.
Od 2003. godine, ja sam sudski tumač za galicijski i engleski jezik.

Zadatak prevodilaca je da tekst napisan na jednom jeziku prevedu na drugi, stavljajući tako na raspolaganje materijal koji bi inače bio nedostupan.
Susan Bassnett

Književno prevođenje

Ja sam iskusan prevodilac književnosti na galicijski jezik sa hrvatskog, njemačkog, mađarskog i srpskog jezika. Ovo je hronološki popis mojih prevoda objavljenih do danas.

Bosnian